Скоро ще имаме карта на унищожените гори в България

Скоро ще имаме карта на унищожените гори в България

11.02.2010, Горичка

За да подпомогне решаването на проблема през ноември 2009 г. Инициативна група „Витоша” в партньорство с „Горичка” и ИАГ стартира изпълнението на проект „Възстановяване на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 места”, финансиран от Фонда за НПО към ФМ на ЕИП.

proekt-gori_test12

дейностите

До момента в рамките на проекта е изготвена база данни за унищожените горски площи в страната, която скоро ще бъде достъпна онлайн заедно с интерактивни тематични карти на www.gorichka.bg. Целта е да се предостави актуална информация за състоянието на горите в страната и да бъдат провлечени допълнителни ресурси за тяхното възстановяване с участието на обществеността и частния сектор.

Read the full text

back