Есетрите в Дунав | WWF

Клиент: WWF
Уебсайт: danube-sturgeons.org
Статус: офлайн
Дата на завършване: 19.12.2012
Категория: Информационен уебсайт
Поддръжка: 2012-2013

Проектът на програмата Life + "Съвместни действия за повишаване на осведомеността на свръхексплоатацията на дунавските есетри в Румъния и България" има за цел да се справи с прекомерния риболов, основната пряка заплаха за оцеляването на дунавските есетри.

Проектът представлява съществен принос за опазването на биологичното разнообразие в Европа. Тя има за цел да спре свръхексплоатацията на критично застрашените есетрови риби река Дунав в България и Румъния и да се осигури дългосрочно оцеляване на тези видове с високата им естествена и икономическа стойност. Целевите групи на проекта са рибарските общности, правоприлагащите органи, хората, вземащи решения, развъдници за есетра и хайвер, преработватели и търговци в Румъния и България. Проектът е в съответствие с "Плана за действие за опазване на есетровите риби (Acipenseridae) в басейна на река Дунав", приета от Съвета на Европа през 2005 г..

Уебсайтът представя информация за проекта и неговите дейности. Уебсайтът също осигурява на екипа, работещ по проекта, система за управление на цялото съдържание на уебсайта. Българската и румънската версия на сайта са пуснати през януари 2013.

Екип

Графична концепция: Loopink
Потребителски интерфейс (front-end разработка), интеграция и тема за WordPress: Pixelflower

Виж всички проекти