InvoiceMe

Клиент: Интернет Сървисиз
Уебсайт:
Статус: в разработка
Дата на завършване: 09.07.2010
Категория: Интерфейсен прототип

InvoiceMe е прототип за онлайн система за издаване на фактури. Регистрираните потребители могат да добавят клиенти и продукти, да издават фактури и да ги изпращат на клиентите си, да следят разплащания, както и да виждат различни справки, свързани с тях.

Екип

Графична концепция: SassyWorks
Потребителски интерфейс (front-end разработка): Pixelflower

Виж всички проекти