Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)

Клиент: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
Уебсайт: uacg.bg
Статус: онлайн
Дата на завършване: 25.02.2011
Категория: Информационен уебсайт, e-Апликация, Университетска система
Поддръжка: 2009-2013

Уебсайтът на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) представя обновена, обогатена и подредена структура на информацията за Университета, насочена към основните потребителски групи - кандидат-студенти, настоящи студенти, преподаватели и служители, докторанти и др.

Уебсайтът интегрира данни от три отделни вътрешни системи на УАСГ - студентската система (СУСИ), ECTS пакетите за специалностите и стария уебсайт на УАСГ, включващ личните страници на преподавателите, така че да се получи единна двуезична система, която да бъде основа за по-нататъшно допълване и обогатяване на информацията.

Уебсайтът дава възможност на настоящите студенти и служителите в Университета до информация, достъпна само за тях или за определени групи потребители.

Студентите могат да преглеждат личните си данни, семестриалните заверки и оценки, да преглеждат материалите, публикувани за всяка от изучаваните от тях дисциплини, учебните и изпитни графици.

Преподавателите и служителите могат да публикуват информация в личните си профили, да публикуват учебни материали за всяка от преподаваните от тях дисциплини, да преглеждат списъците от студенти по курсове.

Администраторите на всяка от катедрите, факултетите, центровете и отделите в Университета могат да обновяват информацията за тях, както и да публикуват новини в различните раздели на уебсайта, в зависимост от правата им.

Надяваме се всички преподаватели и служители в Университета да се ангажират със своевременно въвеждане и обновяване на информация, така че това да стане един полезен и успешен уебсайт.

Екип

Графична концепция: Loopink
Потребителски интерфейс (front-end разработка), back-end разработка и CMS, интеграция на данни от вътрешни системи: Pixelflower

Награди

Виж всички проекти